FLAC


upflac

Ideológia otvorenej knižnice prístupnej 24/7 je už v súčasnosti priblížená požiadavkám používateľov viac, ako kedykoľvek pred tým. Technologické riešenia sprístupňujúce zdroje a kolekcie knižníc sú k dispozícii všetkým, ktorí pomocou svojich osobných zariadení, ale aj počítačovej techniky dostupnej v rámci knižníc a štátnych inštitúcii, sa aktívne vedia pripojiť, a tým využiť všetko, čo im knižnica ponúka v rámci svojich služieb. Nielen v elektronickej forme, sú k dispozícii aj alternatívy aktívnej tlače, či už iba niektorých vybraných strán jednotlivých publikácii, ale rovnako aj celých kníh, skript alebo vedeckých publikácii.

Modul autorizácia

FLAC je jednoduché integrovať do existujúcej infraštruktúry keďže podporuje štandardné autorizačné protokoly LDAP a AD. autorizacia
V prípade neexistencie autorizačných serverov, je možné zabezpečiť aj dodávku autorizačného systému.
Autorizačný systém je možné prepojiť aj s existujúcich knižničným systémom a tak zabezpečiť, že služby FLAC budú dostupné pre všetkých pracovníkov inštitúcie alebo len čitateľov knižnice atď. V prípade záujmu je po analýze možné využiť aj inú existujúcu autorizačnú službu inštitúcie. Výhodou tohoto riešenia je, že po registrácii nového používateľa v autorizačnom module, sú pre používateľa ostatné služby sprístupnené automaticky s jedným menom a heslom.

Modul Vydavateľstvo a digitálna knižnica

Keďže na pôde inštitúcie vznikajú digitálne ako aj digitalizované objekty, systém FLAC podporuje obidva druhy digitálnych
dokumentov. Všetky tieto dokumenty sú po spracovanívydavatelstvo importované do modulu digitálnej knižnice. Medzi základné funkcie
digitálnej knižnice patria:

• pokročilé približovanie digitálneho obsahu,
• vyhľadávanie v plnom texte alebo v metadátach,
• možnosť vysvietenia vyhľadaných výsledkov priamo v texte,
• možnosť online kopírovania textov a obrázkov priamo z digitálnych dokumentov, možnosť online prekladov použitím služby Google Translate
• vytváranie anotácií a poznámok a ich zdieľanie
• vytváranie obľúbených kolekcií

Samozrejmosťou je podpora doručovania digitálneho obsahu na počítače, notebooky ako aj tablety (v súčasnej dobe je plne implementovaná podpora iOS, v priebehu roka 2014 pribudne aj natívna podpora OS Android)
V rámci tohoto modulu je dostupný aj systém tlače, ktorý umožňuje tlač dokumentov z prostredia digitálnej knižnice (tlačené dokumenty sú opatrené vodoznakom, bibliografickým záznamom, poučením o autorských právach ako aj QR kódom pre navigáciu k zdrojovému dokumentu).
V rámci dodávky FLAC vieme zabezpečiť aj komplexnú dodávku digitalizačného vybavenia (manuálne a robotické skenery, digitalizačný workflow, OCR softvér) ako aj tlačových viazacích zariadení. Modul digitálnej knižnice využíva autorizačné služby LDAP modulu.

Modul eDesktop a Cloud

Služba eDesktop umožňuje každému autorizovanému používateľovi knižnice pripojiť sa k vlastnej používateľskej pracovnej ploche bez ohľadu na fyzický počítač cloud
alebo notebook knižnice, ktorý pre pripojenie použije.
Modul Cloud používateľovi umožňuje uložiť si svoje dokumenty, prednášky, skeny, hudbu, fotografie, video, kontakty a kalendáre na bezpečné webové úložisko inštitúcie, a následne k nim pristupovať či už cez používateľskú pracovnú plochu, internetový prezerač, tablet alebo mobilný telefón. Obsah uložený na webovom úložisku môžu používatelia zdieľať medzi sebou. Služba podporuje taktiež pripojenie externých úložísk ako sú napríklad Google Drive, Dropbox či iné.

Modul Print

printModul Print poskytuje používateľom možnosť tlače z ľubovoľného počítača knižnice alebo po inštalácii príslušných ovládačov aj z vlastného počítača z ktoréhokoľvek miesta na svete. K vytlačeniu dôjde až po priložení čitateľskej karty k ľubovoľnému tlačovému kiosku inštitúcie do 48 hodín od odoslania tlačovej úlohy. Úhrada za vytlačenú úlohu sa automaticky odpočíta z používateľovej elektronickej peňaženky, ktorá je súčasťou tlačového systému. Dobíjanie elektronickej peňaženky je možné použitím vkladom hotovosti alebo cez zakúpený dobíjací kupón. Náklady na tlač jednej strany sú v priemere 0,012 EUR.
Tlačový systém taktiež umožňuje tlač a viazanie dokumentov uložených v digitálnej knižnici na požiadanie. Náklady na vytlačenie 200 stranovej čierno-bielej publikácie formátu A4 sú v priemere 1,91 EUR s tým, že publikáciu je možné vyrobiť do 10 minút od zadania požiadavky.